Omer Fast, Continuity, 2012 HD video-installatie, kleur, geluid, 40 min. courtesy James Cohan, New York; GB Agency, Parijs; Dvir Gallery, Tel Aviv/Brussel
OUD AGENDAITEM

A Tale of Hidden Histories

Eye Filmmuseum - Waarheid, feiten, herinneringen, werkelijkheid: zijn het allemaal constructies? Kunstenaars Broomberg & Chanarin, Omer Fast, Chia-Wei Hsu en Meiro Koizumi laten zien hoe film, video, maar ook diaprojectie, foto’s en geluid kunnen worden ingezet om het verleden te onderzoeken en te ‘ontmaskeren’. Reportage, re-enactment, documentaire en filmische technieken zijn enkele van de strategieën die deze kunstenaars toepassen om de subjectiviteit van historische bronnen en de beperkingen van het geheugen bloot te leggen. In vertellingen die zich op verschillende plekken van de wereld afspelen, onderzoeken zij de constructie van verhalen en hoe verhalen veranderen wanneer ze uit verschillende perspectieven worden verteld en herverteld.

De getoonde werken belichten de geschiedenis in conflictgebieden; die plekken in de wereld waar waarheid en fictie op scherp worden gezet. En waarbij de kleinere geschiedenissen van individuen vaak als voorbeelden dienen voor een grotere sociaal-politieke realiteit. Broomberg & Chanarin, Omer Fast, Chia-Wei Hsu en Meiro Koizumi buigen zich over de vraag naar de representatie van oorlog. Kan een oorlog worden naverteld? Is het mogelijk een oorlog te verbeelden? En wat is de rol van de kunstenaar hierin? Deze vragen vormen de katalysator voor de verschillende, vaak onbekende of vergeten verhalen over gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, maar ook uit de recentere geschiedenis in Irak en Afghanistan.

Wat deze kunstenaars verbindt, is hun onderzoekende en reflectieve houding ten opzichte van de geschiedenis. Ze houden historische verhalen tegen het licht, waarbij ze niet noodzakelijkerwijs doen aan waarheidsvinding. Hun werkwijze verschilt dan ook wezenlijk van die van, bijvoorbeeld, een journalistieke, een juridische of een wetenschappelijke praktijk. Ze laten zien dat er verschillende perspectieven zijn en dat de verbeelding een belangrijke rol speelt in de constructie van een gedeeld en collectief cultureel geheugen. Hun werken leveren eerder vragen op dan dat ze antwoorden vinden op urgente kwesties uit de geschiedenis.

A Tale of Hidden Histories is van 16 maart t/m 19 mei 2019 te zien in het Eye Filmmuseum.

Klik hier voor meer informatie.