Isaac Israels, "Hoedenwinkel Mars op de Nieuwendijk Amsterdam" (1893), collectie Groninger Museum
OUD AGENDAITEM

Groninger Museum op bezoek in Gouda

Het Groninger Museum heeft een fraaie verzameling Franse en Nederlandse schilderkunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Het bevat prachtige schilderijen van bijvoorbeeld Paul Gauguin, Odilon Redon, Mathijs Maris, Jan Toorop, Floris Verster en Jan Mankes. Van 20 juli 2018 tot en met 6 januari 2019 toont Museum Gouda de hoogtepunten uit deze populaire collectie van het Groninger Museum.

De verzameling uit het Groninger Museum is in een periode van meer dan 50 jaar bijeengebracht door architect en kunstverzamelaar Reurt Jan Veendorp. Hij had oog voor kwaliteit en wist werken te verkrijgen van belangrijke kunstenaars. In zijn verzameling speelt de natuur, en het gevoel dat een kunstenaar daarin legt, een belangrijke rol.

De verzameling uit Groningen is vergelijkbaar met die van de School van Barbizon en Haagse School in Museum Gouda. In beide verzamelingen is Willem Tholen bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd. Er zijn echter ook verschillen, zo bevat de verzameling uit Groningen meer moderne schilderijen. In Museum Gouda zijn onder meer te zien: Paul Gauguin, Odilon Redon, Mathijs Maris, Jan Toorop, Floris Verster en Jan Mankes.

De collectieruil is een goed voorbeeld van de vele samenwerkingen die Museum Gouda zoekt met museale partners. Op haar beurt verhuist namelijk een deel van de collectie van Museum Gouda voor een half jaar naar Groningen, met de tentoonstelling: ‘Van Courbet tot Israëls, Museum Gouda te gast’. 

De tentoonstelling “Van Gauguin tot Toorop. Groninger Museum te Gast” is te zien van 20 juli 2018 t/m 6 januari 2019. Klik hier voor meer informatie.