OUD AGENDAITEM

Macht en Onmacht

Kasteel Duivenvoorde - Dit seizoen staat Kasteel Duivenvoorde geheel in het teken van verborgen verhalen over bewoners vanaf het eind van de vijftiende tot het begin van de twintigste eeuw. Dat kan variëren van een ongelukkige liefde in de zeventiende eeuw, een invloedrijke weduwe in de achttiende eeuw tot een conflict over de spoorlijn in de negentiende eeuw.

Het zijn verhalen die tot nu toe niet verteld werden en die de bewoners van het kasteel op een nieuwe manier tot leven wekken. De eigenaren van landgoed en kasteel Duivenvoorde behoorden tot de elite van de toenmalige samenleving. Die positie gaf hen macht, maar onmacht lag daar vaak dichtbij als gevolg van belangen van anderen en maatschappelijke codes. De thema’s macht en onmacht komen daarom in alle verhalen aan bod.

Dit seizoen zal kasteel Duivenvoorde tonen hoe de families Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye zich verhielden tot alledaagse kwesties. Het gaat daarbij om zaken als familieverhoudingen, liefde, ziekte en dood. En buiten de kasteelmuren het rijke sociale en economische leven, het lokale bestuur en de Nederlandse landspolitiek. Ontdek hoe de bewoners van het kasteel gedurende de eeuwen op verschillende niveaus macht probeerden uit te oefenen, hoe en waarom zij dit deden, en op welke punten dit al dan niet spaak liep. Ga op zoek naar de verhalen over macht en onmacht achter de sieraden van Maria van Voorst van Doorwerth en het glanzende harnas van Arent IX van Wassenaer. Hoor de verhalen over de oorkondes van Anna Margaretha Bentinck, de schoolstreken van de jongens Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye. En bezoek een echt paardenkerkhof op het landgoed.

Macht en Onmacht is van 14 april t/m 27 oktober 2019 te zien in Kasteel Duivenvoorde.

Klik hier voor meer informatie.