Capsula Mundi - Citelli & Bretzel (2015)
Jingle Yu - Die Fabulously (2019)
Visser & Meijwaard - Kiss my Name (2016)
OUD AGENDAITEM

(Re)design Death

Cube design museum – Het bespreekbaar maken van de dood kan veel verschil maken in het verminderen van angst voor de dood en het accepteren van sterven als onderdeel van het leven.  De expositie (Re)design Death presenteert daarom hedendaags design rondom afscheid nemen, sterven, rouwen en herinneren, en wil op deze manier het taboe rondom de dood bespreekbaar maken.  In ongeveer 40 objecten laat de tentoonstelling zien hoe designers, vaak na een persoonlijke ervaring, invulling geven aan de behoeften en rituelen die er zijn rondom overlijden.  

Door ontkerkelijking (meer dan de helft van de Nederlanders rekent zichzelf niet meer tot een religieuze groep) en individualisering vallen traditionele (religieuze) manieren van omgang met de dood steeds meer weg. Sterven en verlies zijn vooral een privézaak geworden. Designers reageren op deze ontwikkelingen met nieuwe benaderingswijzen en vooruitstrevende ontwerpen voor producten en concepten die bij dood, rouw en herinneren een rol kunnen spelen. Design vormt zo een krachtig middel voor het opnieuw en persoonlijk invullen van rituelen.

De expositie is ingedeeld in drie opeenvolgende thema’s, afgeleid van de fasen van overlijden: Voorbereiding, Afscheid, Rouw & voortleven. De objecten zijn afkomstig van over de hele wereld en hedendaags, toekomstgericht of speculatief. Zowel functioneel en technologisch, als poëtisch, belevings- en mensgericht design komen aan bod.

(Re)design death is te zien t/m 25 oktober 2020 in het Cube design museum. Voor meer informatie over de tentoonstelling, klik hier.