tips voor de redactie

Onze redactie maakt een selectie uit het mooiste aanbod van onze Nederlandse culturele instellingen. Het aanleveren van persmateriaal kan via redactie@artifex.nu

SAMENWERKEN

Wil je samenwerken of adverteren op de kanalen van De Culturele Agenda? Neem voor meer informatie en onze tarieven contact op via publiciteit@artifex.nu

CONTACT

Heb je vragen over de organisatie van onze programma's voor groepen? We helpen graag! Voor meer informatie kun je ons bereiken via: info@cultureleagenda.nl

Mail

info@cultureleagenda.nl

Telefoon

020 620 81 12
Op werkdagen van 9:00 tot 17:30

IBAN

NL20 RABO 0112 0993 94
t.a.v. Partners in Cultuur & Beleving B.V.

BTW

8529.28.014.B.01

KvK

58216316

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op www.artifex.nu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artifex.

Artifex kan er niet voor instaan dat de informatie op www.artifex.nu geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artifex sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.artifex.nu, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.artifex.nu te kunnen raadplegen.