tips voor de redactie

Onze redactie maakt een selectie uit het mooiste aanbod van onze Nederlandse culturele instellingen. Het aanleveren van persmateriaal kan via redactie@artifex.nu

SAMENWERKEN

Wil je samenwerken of adverteren op de kanalen van De Culturele Agenda? Neem voor meer informatie en onze tarieven contact op via publiciteit@artifex.nu

CONTACT

Heb je vragen over de organisatie van onze programma's voor groepen? We helpen graag! Voor meer informatie kun je ons bereiken via: info@cultureleagenda.nl

Mail

info@cultureleagenda.nl

Telefoon

020 620 81 12
Op werkdagen van 9:00 tot 17:30

IBAN

NL20 RABO 0112 0993 94
t.a.v. Partners in Cultuur & Beleving B.V.

BTW

8529.28.014.B.01

KvK

58216316

Privacybeleid - Artifex

Laatst bijgewerkt april 2019

Inleiding

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we je graag informeren over ons privacybeleid (“Privacybeleid”). Dit privacybeleid ziet toe op de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Artifex streeft ernaar de privacy van klanten en bezoekers te beschermen. Dit Privacybeleid heeft als doel jou te informeren over hoe wij informatie verzamelen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang wij ze bewaren en beveiligen, welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten. Artifex (adres: De Lairessestraat 117, 1075 HH Amsterdam, Nederland) is de verantwoordelijke voor jouw informatie. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je ons een bericht sturen naar het voorgenoemde adres, per e-mail (info@artifex.nu ) of via de telefoon (020-6208112).

Welke informatie wordt verzameld en waarom?

Artifex verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven, een programma bij ons boekt of onze website bezoekt, kunnen wij- afhankelijk van het doel - de onderstaande informatie verzamelen.

1.1. Nieuwsbrieven


Artifex stuurt via e-mail nieuwsbrieven om jou op de hoogte te houden van de verschillende arrangementen die Artifex aanbiedt. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die jij met ons deelt wanneer je je abonneert op het ontvangen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres krijgen wij via het invulformulier op de website van Artifex.

Onderdeel van Artifex is De Culturele Agenda. De Culturele Agenda stuurt ook via de e-mail nieuwsbrieven om jou op de hoogte te houden van de verschillende culturele activiteiten in Nederland. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en ter promotie van onze culturele programma’s. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die jij met ons deelt wanneer je je abonneert op het ontvangen van nieuwsbrieven.

1.2. Programma's
Wanneer je bij De Culturele Agenda van Artifex een programma wilt boeken maak je een online account aan bij Active Tickets waar jij jouw boekingen kan beheren. Bij het aanmaken van jouw persoonlijke account vragen wij jou om bepaalde persoonsgegevens in te vullen (naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats) zodat Artifex het door jou geboekte programma kan realiseren.

Active Tickets
Indien je een programma inclusief gids boekt maken wij deelnemerslijsten voor de desbetreffende gids en/of locatie. In deze deelnemerslijsten nemen wij jouw naam en telefoonnummer op zodat jouw gids of desbetreffende locatie weet wie deelneemt aan het arrangement en je eventueel kan bereiken in geval van nood o.i.d..

1.3. Google Analytics
De website van Artifex en De Culturele Agenda verzamelt jouw gegevens voor:

- Strikt noodzakelijke doeleinden; deze gegevens zijn essentieel om de website goed te laten werken.

- Functionaliteitsdoeleinden; deze dienen om de gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Deze gegevens zijn anoniem en hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de taalkeuze op de website, de duur van je websitebezoek of welke pagina’s je bezoekt.

- Prestatiedoeleinden; door cookies via Google Analytics te gebruiken, kan Artifex inzicht krijgen en beter begrijpen hoeveel gebruikers de Artifex en Culturele Agenda website bezoeken, hoe gebruikers op deze websites terechtkomen en welke delen van de websites populair zijn.

1.4. Sollicitaties
Wanneer je solliciteert voor een functie bij Artifex, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verwerken van jouw sollicitatie.

Waar bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens die Artifex ontvangt en verwerkt, worden beheerd door de onderstaande partij.

2.1 Active Tickets

Het onlineboekingssysteem van Artifex wordt gehost door Active Tickets. Als je een account aanmaakt voor het boeken van jouw programma, worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op de servers van Active Tickets.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Artifex bewaart jouw gegevens voor een langere periode, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens bewaren, tenzij wij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren.

2.1. Nieuwsbrieven


Jouw (voornaam en) e-mailadres slaan wij op voor zolang jij op onze nieuwsbrief, van Artifex en/of De Culturele Agenda, bent geabonneerd. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk via de link die onderaan de nieuwsbrieven staat.

2.2. Arrangementen


De gegevens die wij van jou bewaren voor het organiseren van arrangementen, bewaren wij om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid uiteen zijn gezet, tenzij wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke regeling.

Aan onze gidsen en locaties vragen wij om binnen 1 maand na afloop van het arrangement de deelnemerslijsten te verwijderen.

2.3. Google Analytics


Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, deze gegevens zijn dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd.

2.4. Sollicitaties


De informatie die jij verstrekt met betrekking tot jouw sollicitatie bewaren wij gedurende een periode van 4 weken nadat de uitslag van de sollicitatie is medegedeeld. Wanneer je akkoord gaat met het langer bewaren van jouw gegevens voor een eventuele andere functie, worden jouw gegevens 1 jaar bewaard.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Gegevens worden digitaal opgeslagen in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Artifex of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers van Artifex voor wie dat noodzakelijk is, voor het goed laten functioneren van de organisatie, hebben toegang. Tevens heeft elke persoon die toegang heeft tot de gegevens een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Artifex of De Culturele Agenda beveiligd door een SSL certificaat, deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat jouw verbinding met de website van Artifex privé is.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe oefen je deze uit?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb jij de onderstaande rechten. Wanneer jij een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kun je bij Artifex het beste contact met ons opnemen via e-mail info@artifex.nu of telefoon 020 420 20 60 en voor De Culturele Agenda via email info@cultureleagenda.nl of telefoon 020-020-6208112

4.1. Recht op inzage
Jij hebt ten alle tijden recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij Artifex vastgelegd en bewaard worden.

4.2. Recht op rectificatie

Wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn heb jij het recht om dit te laten rectificeren door Artifex.

4.3. Recht op gegevensportabiliteit
Indien jij je gegevens nodig hebt die door Artifex zijn opgeslagen en je wilt overstappen naar een andere partij of dienst, heb je het recht op overdracht. Artifex dient dan al jouw gegevens over te dragen aan die andere partij.

4.4. Recht op verwijdering
Wanneer je niet langer wilt dat je gegevens bij Artifex worden vastgelegd, heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen.

4.5. Recht op het indienen van een klacht

Indien je vindt dat Artifex niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, moedigen wij je aan om eerst contact met ons op te nemen. Jij hebt echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.