Aad Hoogendoorn
Erik Thys
Alan Phelan
Rotterdam 12 september 2020 - 08 november 2020

Heavy Metal Parking Lot

Garage Rotterdam - Heavy Metal Parking Lot is een intergenerationele groepstentoonstelling over de estetische en conceptuele rol van de auto in de hedendaagse kunst. Refererend aan de oorspronkelijke functie van het gebouw waar de tentoonstellingsruimte Garage Rotterdam is gevestigd – een Volkswagen Garage uit de jaren ’40 van de vorige eeuw – wordt de ruimte nu getransformeerd tot een kruising tussen een parkeerterrein en een autokerkhof.  

Een aantal kunstwerken zijn ‘aangepaste readymades’ en benadrukken de sculpturele eigenschappen en symbolische waarde van auto-onderdelen. In andere werken worden menselijke eigenschappen toegekend aan de auto om zo emoties als mislukking, verlangen en kwetsbaarheid te onderzoeken. De tentoonstelling bevat tevens meerdere verwijzingen naar Pop Art. Ook komen de denkbeelden rond massaproductie aan bod, de commodificatie van beelden en objecten en het visuele vocabulaire van autoreclames in de ‘hoge’ kunst. Van oudsher wordt de auto in de popcultuur altijd gezien als een symbool van mannelijkheid. Een aantal werken in deze tentoonstelling weerleggen echter dit idee van de auto als fallisch symbool, ofwel door dit beeld te ontkrachten, ofwel door de auto te presenteren als een symbool voor vrouwelijke sexualiteit.

Voor meer informatie klikt u hier