Brian Elstak (illustration), Serana Angelista (graphic design)
Raquel van Haver, Amo a la Reina, 2020. Photo: Justin Livesey.
Henry Taylor, Untitled. Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Photo: Andrea Rossetti
OUD AGENDAITEM

SAY IT LOUD

Bonnefantenmuseum - In Bonnefanten opent op 27 september de omvangrijke en zeer actuele internationale groepstentoonstelling SAY IT LOUD. Een presentatie met hedendaagse kunstenaars die zich in hun werk verhouden tot onderwerpen die samenhangen met diversiteit, het koloniale verleden, de beeldvorming of de interpretatie hiervan. SAY IT LOUD opent in de nasleep van de wereldwijde protesten voor de gelijkheid van mensen van kleur en mensen met een migratie-achtergrond. Het Bonnefanten is solidair met iedereen die in Nederland en wereldwijd vreedzaam demonstreert tegen racisme en discriminatie.

De kunstenaars in deze tentoonstelling hebben uiteenlopende praktijken. Ze werken in verschillende media, van schilderkunst tot performance en van sculptuur tot videokunst. Allen hebben zij hun eigen speerpunten: hun werk raakt aan beeldvorming, migratie, diaspora, slavernij, vrouwenemancipatie, structurele economische en sociale uitbuiting, religie en oorlog. Wat hen verenigt is hun gezamenlijke wens de (kunst)historische canon te verbreden en diversifiëren.

De kunstenaars kijken, veelal vanuit persoonlijke blik, terug op hoe de koloniale geschiedenis hen en de wereld om hen heen gevormd heeft. Hun persoonlijke ervaringen verbinden ze aan grotere gebeurtenissen en processen, zoals slavernij, institutioneel racisme en seksisme, en beeldvorming. Ze onderzoeken hoe identiteit wordt gevormd en verbreden de canon met een rijke beeldtaal en scala aan (onderbelichte) verhalen.

Het Bonnefanten besteedt al langer in zijn tentoonstellingsprogramma aandacht aan nieuwe perspectieven en kunstpraktijken die de geografische en/of culturele grenzen van de dominante westerse canon overstijgen of zich daarbuiten afspelen. De deelname aan Musea Bekennen Kleur door het Bonnefanten moet dan ook niet worden gezien als een incident, maar veeleer als een logische vervolgstap in het diverser en inclusiever maken van het museum. 

Voor meer informatie klik je hier!