Jan de Baen, Portret van Johan Maurits (1604-1679), graaf van Nassau-Siegen, bouwheer van het Mauritshuis, ca. 1668-1670
OUD AGENDAITEM

Bewogen Beeld – Op zoek naar Johan Maurits

Mauritshuis - Het Mauritshuis organiseert vanaf 4 april een tentoonstelling over beeldvorming rondom de naamgever van het museum, Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). Bewogen Beeld – Op zoek naar Johan Maurits toont verschillende perspectieven op Johan Maurits, van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands-Brazilië in de 17de eeuw tot en met hedendaagse visies op zijn leven en werk.

In deze tentoonstelling houdt het Mauritshuis zijn collectie die betrekking heeft op Johan Maurits steeds op een andere manier tegen het licht om zo inzicht te geven in de verschuiving van ons beeld van en onze mening over de naamgever van het museum. Daarvoor nodigde het Mauritshuis diverse experts uit om vanuit hun perspectief verhalen te delen bij de kunstwerken in de tentoonstelling.

Het Mauritshuis heeft wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd om beter inzicht te krijgen in de minder bekende kanten van de geschiedenis van Nederlands-Brazilië en Johan Maurits. In 2018 is een inventariserend onderzoek opgestart, dat in 2020 wordt opgevolgd door een meerjarig onderzoeksproject dat moet resulteren in verschillende publicaties. Het onderzoek richt zich onder andere op het krijgen van een gedetailleerder inzicht in de bekostiging van de bouw van het Mauritshuis (dat in de 17de eeuw ook wel het ‘Maison du Sucre’ werd genoemd) maar ook op Johan Maurits’ aandeel in en invloed op de handel in slaafgemaakte Afrikanen.

Naast kunstwerken uit eigen collectie zal ook de moderne replica van de buste van Johan Maurits (polyresin met marmergruis, 1986) in de tentoonstelling te zien zijn. Deze buste werd in 2017 verplaatst uit de foyer van het Mauritshuis naar het depot. In plaats daarvan werd een vaste presentatie geopend over de graaf in één van de kabinetten van het museum. Daarop vond begin 2018 een publiek debat met veel media-aandacht plaats. Met de komende tentoonstelling wil het Mauritshuis de huidige discussie in een breder perspectief zetten.

Rondom Bewogen Beeld organiseert het Mauritshuis een uitgebreide programmering. Tijdens de tentoonstelling zijn er rondleidingen, talkshows, workshops, lezingen en andere evenementen. Voor het Voortgezet Onderwijs wordt een scholenproject ontwikkeld waarin leerlingen zelf op zoek gaan naar Johan Maurits én naar hun eigen geschiedenis.

Bewogen Beeld – Op zoek naar Johan Maurits is van 4 april t/m 7 juli 2019 te zien in het Mauritshuis.

Klik hier voor meer informatie