Sarah Sze, Still Life With Desk (detail), 2013-2015, foto door: Sarah Sze, Courtesy the artist and Victoria Miro
Rotterdam 21 november 2021 - 29 mei 2022

Calder Now

Kunsthal - Kunsthal Rotterdam presenteert dit najaar de grootschalige tentoonstelling Calder Now waarin, voor de eerste keer in Europa, de blijvende en onmiskenbare invloed van de moderne meester op de hedendaagse kunst onder de loep wordt genomen. 

Calder Now toont ruim twintig sculpturen van Alexander Calder, naast werken van tien toonaangevende hedendaagse kunstenaars: Olafur Eliasson, Žilvinas Kempinas, Simone Leigh, Ernesto Neto, Carsten Nicolai, Roman Signer, Aki Sasamoto, Monika Sosnowska, Sarah Sze en Rirkrit Tiravanija. Wonderlijke installaties die de zwaartekracht tarten, sculpturen die leiden tot buitengewone optische ervaringen, en werken die een beroep doen op alle zintuigen brengen nieuwe verbindingen binnen het iconische oeuvre van Calder aan het licht. Deze Kunsthalproductie neemt de bezoeker mee in een zinnenprikkelende ervaring en biedt een nieuwe kijk op de ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De tentoonstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met gastcuratoren Dieter Buchhart en Anna Karina Hofbauer en de Calder Foundation. Een groot deel van de sculpturen en installaties is voor de eerste keer in Nederland te zien.

Het centrale uitgangspunt van de tentoonstelling wordt gevormd door een selectie van werken die de hele carrière van Calder omvat. Van vroege, gemotoriseerde werken waaronder ‘Dancers and Sphere’ (1938) tot latere hangende mobiles, staande mobiles zoals ‘Blue Feather’ (ca. 1948) en monumentale sculpturen. In het werk van de hedendaagse kunstenaars weerklinken belangrijke thema’s uit Calders oeuvre: licht en reflectie, sobere materialen, de zintuigen, geluid, activatie, architectuur, vergankelijkheid, zwaartekracht, performance en positieve en negatieve ruimte. De tien internationale kunstenaars in Calder Now tonen werken die niet hadden kunnen bestaan zonder de verschillende innovatieve aspecten uit het visionaire oeuvre van Calder. 

Calder Now is vanaf 21 november 2021 t/m 29 mei 2022 te zien in de Kunsthal in Rotterdam. 

Klik hier voor meer informatie!