Karel Appel Appel, Vrouwen, Kinderen, Dieren 1951. Collectie Cobra Museum © Karel Appel Foundation p/o Pictoright Amsterdam 2018
OUD AGENDAITEM

Cobra 70: een meerkoppige slang

Op 8 november 2018 is het 70 jaar geleden dat de Cobra-beweging in Parijs werd opgericht. De beweging bestond uit kunstenaars en dichters uit diverse Europese landen. De vreugde van totale geestelijke en artistieke vrijheid en spontaniteit moest een tegenwicht bieden aan de nachtmerrie van de oorlog. Cobra zorgde in Nederland voor grote ophef. In kranten werd gesproken over geknoei, gekladder en verlakkerij.

Cobra wordt in de Europese kunstgeschiedenis voornamelijk geassocieerd met kleurrijke, expressief-spontane schilderkunst die lang invloed heeft gehad, maar de vrolijke kleurrijke kunstbeweging was meer dan dat. De ideeën over de betekenis van de beweging verschilden. Voor sommigen ligt die betekenis inderdaad in Cobra’s bijdrage aan schilderkunstige ontwikkelingen, voor anderen in Cobra’s geest van absolute vrijheid en voor weer anderen in de samenwerkingen tussen de leden en de kruisbestuiving tussen dichters en schilders. Het karakter van Cobra wordt misschien juist wel bepaald door de tegenstellingen en onenigheden tussen haar leden, iets wat Cobra haar vitaliteit verleende.

In Cobra 70: een meerkoppige slang staan de uiteenlopende, haaks op elkaar staande perspectieven op Cobra centraal. De dynamiek van tegenstellingen komt tot uitdrukking in de citaten op feestelijke vlaggen rondom de binnentuin. In de selectie, uit voornamelijk de collectie van het Cobra Museum, werken en archiefmaterialen ligt de nadruk op de periode dat de beweging officieel bestond, 1948-1951, maar er is ook werk opgenomen van eerdere en latere datum. 

Nu, 70 jaar na het begin van de beweging, kunnen we concluderen dat Cobra een veelkoppige slang was met meerdere stemmen. Dit heeft uiteenlopende, soms haaks op elkaar staande perspectieven op Cobra opgeleverd, ook in de geschiedschrijving. Sommige stemmen zijn meer, en andere minder gehoord. In deze tentoonstelling komen de belangrijkste aan bod.

Cobra 70: een meerkoppige slang is van 8 november t/m 2 juni 2019 te zien in Cobra Museum Amstelveen. Klik hier voor meer informatie.