Drie generaties, via Stedelijk Museum Alkmaar
de Zee, Jan Toorop via Stedelijk Museum Alkmaar
Dorpelwachters, via Stedelijk Museum Alkmaar
OUD AGENDAITEM

De Toorop Dynastie

Stedelijk Museum Alkmaar - In de tentoonstelling en gelijknamige publicatie laat conservator Marjan van Heteren de onderlinge relaties en verwantschappen tussen drie kunstenaarsgeneraties zien. Wie goed kijkt naar de oeuvres van Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout ziet drie verschillende stijlen, welke toch sterke verwantschappen vertonen. De Toorop Dynastie vernieuwt en verrijkt het perspectief op het werk van deze drie belangrijke kunstenaars.

Door de eeuwen heen zijn er talloze kunstenaarsgeslachten actief geweest, waarvan de families Ruysdael, Hals, Koekkoek en Kruseman tot de bekendste behoren. Soms werd de familiestijl tot handelsmerk verheven. Omstreeks 1900 werd vanwege de snel veranderende kunstwereld en het nieuwe streven 'l’art pour l’art' het voortzetten van eenzelfde lijn niet meer gewaardeerd. Het streven werd vooral het tonen van eigenheid.

Jan Toorop
Jan Toorop was bij uitstek een van de kunstenaars die omstreeks 1900 de elkaar snel opvolgende vernieuwingsbewegingen in zijn kunst verwerkte en daarmee de moderne kunst in Nederland introduceerde. Tegen de tijd dat zijn dochter Charley besloot om zich als kunstenares te ontwikkelen, stond de reputatie van haar vader als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars als een huis. Ondanks het feit dat zij vroeg profiteerde van de vakkennis en het netwerk van haar vader, sloeg Charley bewust een andere weg in om een eigen reputatie te kunnen opbouwen. Dat gold later ook voor haar zoon Edgar Fernhout.

Artistieke verwantschap
Hoe bepalend was het voor het kunstenaarschap van Charley Toorop om de dochter te zijn van een beroemde kunstenaar? Welke rol speelde zij op haar beurt als moeder van kunstenaar Edgar Fernhout en welke invloed had zij op de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap en op het verloop van zijn carrière? Hoe verschillend de oeuvres van de drie generaties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad op elkaar.

De Toorop Dynastie is te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar van 28 september t/m 26 januari 2020. Klik hier voor meer info.