J.H.S. Kever (1854-1922) Bloemstilleven
OUD AGENDAITEM

Een goed bewaard geheim: 30 jaar vrolijk verzameld

Museum Slager - Museum Slager in ’s-Hertogenbosch toont de expositie Een goed bewaard geheim: 30 jaar vrolijk verzameld. De tentoonstelling omvat een groot deel van de collectie Nederlandse stillevens van Frank en Gudule Willekens-Kooloos. Dit enthousiaste verzamelaarsechtpaar heeft in de afgelopen decennia een unieke, soms eigenzinnige collectie van meer dan 100 stillevens opgebouwd. Deze collectie, die werken bevat uit de periode van 1600 tot nu, is van 14 april t/m 28 juli 2019 te zien.

Iedere collectie begint met de verwerving van het eerste stuk, dat ene eerste schilderij. Voor Frank en Gudule Willekens-Kooloos was dat een bloemstilleven uit ca. 1900 van Jan Hein Kever, als schilder verbonden aan de Larense School. Na deze eerste kunstaanschaf verdiepte het echtpaar Willekens-Kooloos zich in de schilderkunst en schaften zij meer kunstwerken aan. Aanvankelijk lag het accent op schilders van de Larense en Haagse school met werken van J.H.S.Kever, A. Neuhuys, E. van der Ven, J. Maris, W. Nuyen en J. Bosboom. In loop van tijd verschoof hun belangstelling vervolgens meer en meer richting de bloemstillevens. Te zien zijn verzamelde bloemstillevens van onder andere Henrietta Knip, Hendrik en Johannes Reekers, Cornelis van Spaendonck, Leo Gestel, Jan Sluijters en Geraldina J. van de Sande Bakhuyzen.

Na 2000 raakte het echtpaar geïnteresseerd in de bredere omvang van het Nederlands stilleven. Er werden fruit-, vanitas-, keuken-, banket- en bovendien stillevens uit de ‘Bol-dynastie’ uit Heusden aangekocht. Werken van Raoul Hynckes, Eugene Brands, Gerard Róling en Jaap Nanninga kwamen zo ook in de collectie terecht. Na 2010 wordt deze verder aangevuld met meer hedendaagse werken van onder andere Aat Veldhoen, Henk Helmantel, Kenne Grégoire, Arjan van Arendonk, Margroet Smulders, Anke Roder, en Douwe Elias. Te bewonderen zijn tenslotte ook een schilderij van Otto van Rees en een bijzonder paneeltje van Co Westerik.

De grote collectie stillevens die zo is ontstaan zet de bezoeker aan tot stilstaan en nadenken. Het stilleven is voor veel kunstenaars uit allerlei tijden een introverte proeve van eigen onderzoek en studie van de werkelijkheid, hún werkelijkheid, het leven verstild op een doek. Het is vervolgens aan de beschouwer om te ontdekken dat niet meer zo zeer telt wat de schilder afbeeldt, maar vooral hoe hij of zij dat doet. Het is deze ontdekkingsreis die het echtpaar Willekens-Kooloos dertig jaar geleden begonnen is. En zij zijn nog lang niet van plan deze zoektocht naar wat hen raakt in het stilleven te beëindigen. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee op deze reis.

Klik hier voor meer informatie over Een goed bewaard geheim: 30 jaar vrolijk verzameld, van 14 april t/m 28 juli 2019 te zien in Museum Slager.