Berliner Kneipen (Berlin, 1974-1982) © Helga Paris
OUD AGENDAITEM

Futures Past & Present

Huis Marseille - Voor het eerst wordt het ‘Mappenwerk’ (een selectie van zeven mappen, portfolio’s) van de Duitse fotograaf Helga Paris in zijn geheel getoond. Het Amsterdamse fotografiemuseum Huis Marseille heeft hiermee een wereldprimeur. Het bijzondere oeuvre van Paris was lange tijd, als gevolg van de Koude Oorlog, nauwelijks bekend aan de westzijde van het IJzeren Gordijn.

Hoewel haar werk, dat een haast intieme blik op het dagelijks leven in Oost-Duitsland biedt, sterk verbonden is met haar eigen levensloop, heeft het een universele zeggingskracht. Door haar empathische blik is het makkelijk je in te leven in de mensen en plekken die ze fotografeert. Het werk van Paris wordt gepresenteerd als onderdeel van de tentoonstelling Futures Past & Present, waarin ook werk is opgenomen van de Deense Julie Greve en de Nederlandse fotografen Céline van Balen en Esther Kroon.

De foto’s van Helga Paris gaan enerzijds over het leven in de Duitse Democratische Republiek (DDR), waar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en het Communistisch regime beperkingen, verlies, vernietiging en verval met zich meebrengen. Anderzijds tonen ze de blik van een fotograaf die, geboren in Pommeren (nu Polen), na de oorlog onder de rook van Berlijn opgroeit en de wereld met veerkracht, nieuwsgierigheid en mededogen tegemoet treedt. Sinds 1966 woont Paris in de Berlijnse wijk Prenzlauer Berg, een oude arbeiderswerk die een toevluchtsoord werd voor kunstenaars, studenten en alternatievelingen, gedoogd door het regime. Vanuit die basis werd ze de chroniqueur van het naoorlogse Oost-Duitsland. Ze fotografeerde veel in haar directe omgeving: haar buren, op straat en in de bars en cafés.

In deze tentoonstelling toont Huis Marseille het werk van vier vrouwelijke fotografen: Céline van Balen, Julie Greve, Esther Kroon en Helga Paris. Hun afzonderlijke geschiedenissen staan in principe los van elkaar, maar ze hebben ook iets gemeen. Het gaat om vier fotografen met een groot talent, van wie de opkomst – of ondergang – van hun carrière wordt bepaald door bijzondere factoren. Die variëren van persoonlijke omstandigheden tot de invloed van het lot en plaats en tijd van geboorte. Wat deze vier fotografen verder verbindt, is hun grote talent om een direct engagement met hun onderwerp aan te gaan, dat zich vooral uit in hun portretten. Hun modellen worden geportretteerd in hun kracht en waarde, en met het subtiele onderscheid van hun persoonlijkheid.

Futures Past & Present is van 9 maart t/m 2 juni 2019 te zien in Huis Marseille.

Klik hier voor meer informatie.