The Unsleep, Danilo Correale. Photo: Daria Scagliola.
Danilo Correale, excerpt from The Unsleep (2019) courtesy the artist.
Automatic feed pushing robot at a dairy farm in The Netherlands. Lely International.
OUD AGENDAITEM

I See That What You Don't See

Het Nieuwe Instituut – I See That What You Don’t See is de Nederlandse bijdrage aan de 22ste Triennale di Milano. Met het thema dit jaar ‘Broken Nature: Design Takes on Human Survival’, focust de presentatie zich op onze relatie tot duisternis. De expositie presenteert onderzoeken, films, performances, geluids- en geuromgevingen van (inter)nationale ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers.

In een totaal gecontroleerde, hyperverbonden wereld vervagen de grenzen tussen natuur, ecologie, technologie en cultuur. De Nederlandse bijdrage aan de Triënnale speculeert op de rol van design als een destructieve, maar mogelijk ook restauratieve kracht. Enerzijds ligt design vaak ten grondslag aan de creatie van problemen; anderzijds verwachten we juist van ontwerpers een bijdrage aan de oplossing.

De ontwerpers verkennen in I See That What You Don’t See op innovatieve wijzen de verschijningsvormen van het duister en de relaties die het heeft met dieren, planten, machines en de mens. De presentatie verklaart dat er een verband bestaat tussen wat waarneembaar is en vormen van onderdrukking, manipulatie en emancipatie. De tentoonstelling en het publieksprogramma zijn samengesteld door Angela Rui (onafhankelijk curator en onderzoeker) in samenwerking met Marina Otero Verzier (hoofd Research Het Nieuwe Instituut) en Francien van Westrenen (hoofd Agentschap Het Nieuwe Instituut).

 

I See That What You Don’t See is te zien vanaf 1 maart t/m 29 december 2019 in het Nieuwe Instituut. Voor meer informatie, klik hier.