Jan Hendrix, The Yagul tapestries I, 2018. Photo: Oak Taylor Smith
Jan Hendrix, Script,1996-2002. Photo: Javier Hinojosa
Text by Hans van de Waarsenburg, Prints by Jan Hendrix, IN, 2014. Photo: Javier Hinojosa
Maastricht 26 november 2019 - 26 april 2020

Jan Hendrix: Tierra Firme

Bonnefantenmuseum – In Tierra Firme (Vasteland) verwijst Jan Hendrix naar de aanblik van de kustlijn, een verwijzing naar het kolonialisme en op een herziening van de natuurgeschiedenis. Daarmee biedt de tentoonstelling een reflectie op de rol die boeken, fotoalbums, tekeningen en documentaires hebben gespeeld in de beeldvorming van de eerste fase van de globalisering.

Al sinds zijn studie aan de Jan van Eyck Academie voelt Jan Hendrix zich aangetrokken tot het beeld van de reiziger, zoals verbeeld in verschillende gravures, boeken, fotoalbums en documentaires. Zijn eigen ervaring als immigrant heeft ook invloed gehad op zijn relatie tot de grafische kunst. Vanuit zijn analytische visie op de relatie tussen het landschap en de weergave daarvan op papier, heeft Hendrix monumentale series ontwikkeld, die resulteerde in een stijl die het midden houdt tussen onderzoek en evocatie.

Beeldend kunstenaar
Jan Hendrix is geboren in Maasbree (Nederland) in 1949. Hendrix vervolgde zijn masterstudie van 1971 tot 1975 aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hier legde hij de focus op film, fotografie en grafische kunst. In 1975 kende het Nederlandse ministerie van Cultuur een studiebeurs toe aan Hendrix. Deze gebruikte hij om naar Mexico af te reizen om daar het Mexicaanse landschap te bestuderen. 

Tierra Firme is te zien van 26 november 2019 t/m 26 2020 in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Voor meer informatie, klik hier.