Nederlandse schepen op de rede van Texel (1671), Ludolf Bakhuysen
OUD AGENDAITEM

Koele Wateren

Westfries Museum - Van 28 oktober 2019 presenteert het Westfries Museum de tentoonstelling Koele Wateren, een expositie bestaande uit een selectie van veertig schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum. De vier eeuwen kunst met water in de hoofdrol staan hierbij centraal. Daarnaast wordt er ook meteen een link gelegd met de toekomst. Want wat gebeurt er als de zeespiegel 6 meter stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit?

Het Rijksmuseum en vijf stadsmusea in Nederland zijn in 2017 een samenwerking voor acht jaar aangegaan voor een ambitieuze reeks reizende tentoonstellingen. Thema zijn de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Die krijgen een vertaling in de tentoonstellingsreeks Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete Vuren.

Van de vier elementen, aarde, water, lucht, vuur, is het element water het meest kenmerkend voor Nederland. Nederland ligt in de laagste delta ter wereld. De grote rivieren, de ligging aan zee en 18.000 km dijken die het water moeten keren bepalen het Nederlandse landschap. Water is zowel vriend als vijand. De Nederlanders verdienen er hun brood mee. Ze hebben er oorlogen op uitgevochten, maar moeten zich er ook tegen beschermen. Schilders hebben het water door de eeuwen heen op vele manieren vastgelegd. Oneindig is ook het aantal Nederlandse gezegdes en spreekwoorden dat met water en scheepvaart samenhangt.

De collectiebeheerders van de vijf musea hebben voor Koele Wateren in de collectie van het Rijksmuseum gezocht naar verborgen parels waar het water letterlijk vanaf druipt. Zo zijn relatief onbekende werken te zien van bekende schilders als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israëls. De geselecteerde werken dateren uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

Het oudste werk in de expositie is uit 1630. Topstukken zijn onder andere De Rede van Enkhuizen (1654-1708) van Abraham Storck, Riviergezicht bij Deventer (1654) van Salomon van Ruysdael, Riviergezicht bij winter (1655-1660) van Aert van der Neer en Nederlandse schepen op de rede van Texel (1671) van Ludolf Bakhuysen.

Net als bij Lage Landen is gekozen voor een verdeling in vier thema’s: Rivieren en dijken, Plassen en vaarten, Zee en zeevaart en Vissers en strand. De vaste selectie van veertig werken uit het Rijks wordt per museum aangevuld met werken uit de eigen collectie.

De tentoonstelling Koele Wateren is van 28 oktober 2019 t/m 16 februari 2020 te zien in het Westfries Museum in Hoorn.

Klik hier voor meer informatie.