Foto: Jaap Scheeren
Middelburg 27 april 2019 - 06 september 2020

Nooit meer werken

Zeeuws Museum - Vanaf april 2019 presenteert het Zeeuws Museum een tentoonstelling over werk: toen, nu en straks. Zeeuwse trekpaarden, arbeidsmigranten en slimme machines zijn onderwerp in deze tentoonstelling. Een achttal kunstenaars duikt in dit thema tegen de achtergrond van de Zeeuwse vrijetijdsindustrie. Neem in het Zeeuws Museum de tijd voor bezinning over werk en vrije tijd.

In drie intieme zalen stelt het Zeeuws Museum zich een wereld voor waarin werken niet meer de belangrijkste structuur vormt waarop ons leven en onze omgeving zijn ingericht. Werk verandert voor iedereen in rap tempo: flex wordt de norm en machines gaan de mens in steeds meer beroepen aanvullen of vervangen. In de toekomst speelt werk voor jong en oud een nieuwe rol. Met een achttal kunstenaars, de museumcollectie en het programma zoekt het museum naar strategieën om met die verandering om te gaan en naar nieuwe verhalen als basis voor onze veranderende identiteit.

In Zeeland is de veranderende rol van werk goed zichtbaar: de beeldbepalende iconen van boer en visser worden langzaam vervangen door het beeld van zon, zee en strand. Naast de zorgsector is de vrijetijdsindustrie een groeiende sector en zijn samen een belangrijke economische katalysator.

Drie kunstenaars werken in opdracht van het museum aan dit thema. Fotograaf Janne van Gilst (1991) maakt een videotweeluik over het Zeeuws trekpaard. De paarden zijn niet meer nodig voor het werken op het land. Toch wordt er nog Strao gereden (op Schouwen-Duiveland) om de paardenbenen te ontdoen van ongedierte. De Zeeuwen houden vast aan deze traditie. Filmmaker Lisette Olsthoorn (1982) werkt aan de film Fantasies On How To Strike over de manieren waarop precaire werkomstandigheden doorsijpelen in het dagelijks leven van arbeiders. De film richt zich op het werk van de museumsuppoost en onderzoekt zijn onzekere werkomstandigheden. Als ontwerper ontwikkelt Manon van Hoeckel (1990) tools die het gesprek aanjagen. Manieren die ervoor zorgen dat groepen of mensen die normaliter niet met elkaar in contact komen juist met elkaar in gesprek gaan. Zo ontstaan er nieuwe relaties en een beter begrip van en voor onze dagelijkse omgeving. In Nooit meer werken brengt Van Hoeckel arbeidsmigranten in Zeeland in gesprek met de inwoners.

Klik hier voor meer informatie over Nooit meer werken, van 27 april 2019 t/m 3 mei 2020 te zien in het Zeeuws Museum.