Jacqueline de Jong, "After The War", 1995-1996. Beeld: L. Kolkena
OUD AGENDAITEM

Ruis! Frans Hals Anders

Het vernieuwde Frans Hals Museum biedt van 29 september 2018 t/m 27 september januari 2019 in locatie Hal aan de Grote Markt de internationale groepstentoonstelling Ruis! Frans Hals Anders. Frans Hals heeft de conventies van de portretkunst opengebroken. In het spoor van de destijds tegendraadse opvattingen van Hals brengt de tentoonstelling kunstwerken van hedendaagse kunstwerken samen die, net als Hals, de portretkunst van nu bevragen en uitdragen. 

Frans Hals heeft mensen op een unieke wijze verbeeld. Hals schilderde vrijer dan zijn tijdgenoten, zijn losse toets en de manier waarop hij de geportretteerde weergaf waren dynamischer en directer. Zijn vernieuwing zat niet alleen in de vorm maar ook in de inhoud. Hij portretteerde niet alleen de rijke en vooraanstaande leden van de maatschappij, maar introduceerde ook andere, nieuwe personen van meer diverse afkomst en van de zogenaamd lagere sociale klassen in zijn portretten. Daarmee stelde hij de norm met betrekking tot wie er geportretteerd kon worden en hoe ter discussie. 

Groteske portretkunst 
De tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders – samengesteld door conservator Melanie Bühler - brengt kunstwerken van hedendaagse kunstenaars samen die op een vergelijkbare manier spelen met de conventies van de portretkunst en deze bevragen. Door middel van karikatuur, ironie en het groteske, en door zowel utopische als dystopische beelden te scheppen, verkennen deze kunstenaars de formele, culturele en politieke mogelijkheden van portretkunst in onze tijd. In het spoor van Frans Hals, op zoek naar ruis – momenten waarop verwachtingen, gewoontes en aannames verstoord worden.

De tentoonstelling Ruis! Frans Hals Anders loopt van 29 september 2018 t/m 27 september 2019. Klik hier voor meer informatie.