Wereldkaart in atlas Cosmographia van Claudius Ptolemaeus (editie Ulm, 1486)
OUD AGENDAITEM

Strijd om het IJs & Rijzend Water

Het Scheepvaartmuseum - Van ondoordringbaar, mythisch gebied tot politiek en militaristisch strijdtoneel; de Noordpool heeft al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht. Ruim 400 jaar lang wordt het Noordpoolgebied verkend en in kaart gebracht. In de expositie Strijd om het IJs toont het Scheepsvaartmuseum 400 jaar Nederlandse ontdekking en exploitatie van de Noordpool.

In de late middeleeuwen komt het Noorden in mythische verhalen voor als een woest, ijskoud en donker gebied. In 1596 probeerden Nederlanders onder leiding van Willem Barentsz de oversteek te maken via een kortere, Arctische zeeroute naar Azië. Door het extreem koude klimaat en het poolijs bleek een doorvaart onmogelijk en strandden zij op Nova Zembla. In de eeuwen daarna verkenden pioniers en wetenschappers het noordpoolgebied, brachten het steeds verder in kaart en legden zijn geheimen bloot. Vandaag de dag is de impact van de klimaatcrisis op de Arctische Regio groot. Het smeltende ijs legt Noordelijke zeeroutes open, waardoor commerciële en militaire belangen steeds groter worden. Hierdoor is een steeds intensievere wedloop om beheersing over handelsroutes en grondstoffen gaande. 

Complementair aan Strijd om het IJs toont Het Scheepvaartmuseum Rijzend Water van fotojournalist en filmmaker Kadir van Lohuizen; een tentoonstelling over de wereldwijde gevolgen van de stijgende zeespiegel. Het Scheepvaartmuseum laat met deze exposities zien hoe water werelden verbindt. Naast tentoonstellingen op historisch vlak, toont het museum werk van hedendaagse internationale kunstenaars. Het museum grijpt maritieme ontwikkelingen in het verleden, heden en de toekomst aan om de dialoog over actuele thema’s te stimuleren. De klimaatcrisis en de zeespiegelstijging zijn urgente onderwerpen die het museum in essentie raken.

Strijd om het IJs is te zien van 4 oktober t/m 10 mei 2020 in het Scheepvaartmuseum. Klik hier voor meer informatie.