Beeld: Peter Cox
Beeld: Peter Cox
Beeld: Peter Cox
OUD AGENDAITEM

The Way Beyond Art

Van Abbemuseum - In de tentoonstelling The Way Beyond Art vind je werken van onder meer Chto Delat, Corneille, Dan Flavin, Nilbar Güres, Iris Kensmil, Anselm Kiefer, John Körmeling, Taus Makhacheva, Füsun Onur, Dan Peterman, Thomas Schütte en Franz Erhard Walther.

Aan de hand van drie thema’s - Land, Thuis en Werk - toont Van Abbemuseum kunstwerken waarmee nieuwe perspectieven op onze hedendaagse wereld worden ontwikkeld. Ze worden getoond in een bijzondere setting, vormgegeven door Can & Asli Altay (Future Anecdotes Istanbul). De setting geeft alternatieven voor het traditionele model van de ‘white cube’ (witte kubus) en biedt meer mogelijkheden om kunst in relatie tot een ruimte en in relatie tot lichaam en geest te ervaren. 

De kunstwerken in de tentoonstelling stellen vragen aan de orde die voor iedereen herkenbaar en belangrijk zijn. In wat voor land of maatschappij willen we leven? Welke rol spelen vrijheid, identiteit en duurzaamheid in ons denken over de toekomst? In de tentoonstelling onderzoeken we hoe we het museum en de kunstwerken kunnen gebruiken om deze vragen met elkaar te delen. De experimentele vormgeving van de tentoonstelling doorbreekt het traditionele model van de witte kubus en opent op speelse wijze nieuwe mogelijkheden om kunst te ervaren. 

De titel The Way Beyond Art is ontleend aan een boek uit 1947 van Alexander Dorner, museumdirecteur in Hannover in de jaren dertig van de vorige eeuw. In dit boek beschrijft hij hoe de overweldigende veranderlijkheid van de wereld niet alleen tot uitdrukking wordt gebracht in kunst en wetenschap, maar daaraan ook ten grondslag ligt. Voor Dorner is kunst geen spiegel die reflecteert, maar een motor die aanzet tot verandering. 

Daarop verder bouwend is deze collectietentoonstelling een manier om de wereld te begrijpen en te veranderen. We hebben voor de thema’s Land, Thuis en Werk gekozen omdat ze de kern van ons dagelijks leven vormen en voor ons allemaal, overal op de wereld, van belang zijn. 

The Way Beyond Art is onderdeel van een serie tentoonstellingen en projecten met de eigen collectie in de periode 2017 - 2021 van Van Abbemuseum. De tentoonstelling is van 1 juli 2017 tot en met 3 januari 2021 te zien. Voor meer informatie kan je hier terecht.