De Aanbidding der Koningen, Jheronimus Bosch, ca. 1475, 71.1 x 56.5cm, The Metropolitan Museum of Art / John Stewart Kennedy Fund, New York.
OUD AGENDAITEM

Uit de stal van Bosch

Noordbrabants Museum - De tentoonstelling Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen zoomt in op de fascinatie van Bosch met het thema Driekoningen. De meester verbeeldde het onderwerp ten minste drie keer, twee van deze schilderijen zijn bewaard gebleven. Eén daarvan keert voor de tentoonstelling terug naar ’s Hertogenbosch, de stad waar Bosch woonde, werkte en in 1516 overleed.

De Aanbidding der Koningen uit het Metropolitan Museum of Art in New York is geschilderd in 1475 en daarmee het vroegste bekende werk van Bosch’ hand. Het paneel is het startpunt van zijn oeuvre en het vertrekpunt van de tentoonstelling. Daarin krijgen bezoekers inzicht in de invloed van de beeldtaal van Bosch op zijn navolgers, de inspiratie die de meester haalde uit het dagelijks leven in Den Bosch en de laatmiddeleeuwse werkplaatspraktijk.

De tentoonstelling is gebaseerd op de bevindingen van het Bosch Research and Conservation Project II (BRCP II). Dit is een voortzetting van het onderzoeksproject dat sinds 2010 een groot aantal schilderijen uit het oeuvre van Bosch intensief heeft bestudeerd en dat ten grondslag lag aan de succesvolle tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie in 2016. Sinds 2017 is de nadruk van het onderzoek verschoven naar de werken van Bosch’ navolgers.

De tentoonstelling Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen is te zien van 1 december t/m 10 maart 2019 in het Noordbrabants Museum. Meer weten over de tijden of tickets kopen? Kijk hier.