Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Faz Que Val / Set To Go, 2015, videostill, © Bárbara Wagner & Benjamin de Burca. Courtesy: Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo/Rio de Janeiro.
OUD AGENDAITEM

YOU ARE SEEING THINGS

Stedelijk Museum Amsterdam - Het Stedelijk Museum presenteert dit voorjaar een videodrieluik onder de naam YOU ARE SEEING THINGS. De films Faz Que vai/ Set To Go, Estás Vendo Coisas / You Are Seeing Things en Terremoto Santo / Holy Tremor zijn een mengsel van fictie en documentaire. Via muziek, dialoog en dans geven de kunstenaars een beeld van complexe kruisverbanden in de Braziliaanse populaire cultuur tussen klasse, geslacht, ras, religie en economie. De video’s zijn in het Stedelijk voor het eerst in onderlinge samenhang te zien en tonen hoe binnen muziek- en dansculturen en opkomende religieuze stromingen in noordoost Brazilië een nieuwe collectieve identiteit vorm krijgt via een sterke do-it-yourself cultuur.

In het noordoosten van Brazilië is meer dan de helft van de bevolking van gemengde, Afrikaanse afkomst. Muziek en dans zijn daar van oorsprong verbonden met rebellie tegen kolonialisme en slavernij. De video’s van Wagner & de Burca laten zien hoe lokale jongeren zich deze vormen van muziek en dans toe-eigenen en daarmee reageren op de officiële cultuur en commerciële mainstream. Zo wordt de door de toeristenindustrie gepromote folkloristische ‘Frevo’ dans uit de Pernambuco regio, een capoeira-achtige dans met kleine paraplu’s, door de transgender gemeenschap getransformeerd in een subversieve en zelfbewuste Vogue-stijl zoals te zien in Faz Que Vai. De hedendaagse en van oorsprong volkse Brega-muziekscene vindt, op geheel eigen wijze, zijn weg naar het publiek via een subcultuur van feesten en zelfgeproduceerde muziekvideo’s die op social media worden gepost (Estás Vendo Coisas). Terremoto Santo laat de voor jongeren onverwachte mogelijkheid zien om via de gospelmuziek een economisch bestaan op te bouwen als gevolg van de stormachtige opkomst van de protestantse evangelische kerk in Brazilië.

Stedelijk conservator Martijn van Nieuwenhuyzen: “In het licht van het huidige politieke klimaat in Brazilië krijgt het werk van Wagner & De Burca een onverwachte urgentie. Het beleid van de nieuwe regering heeft ingrijpende gevolgen voor de positie van o.a. mensen van kleur, favela-bewoners, LHBT-ers en andere kwetsbare groeperingen. In het werk van Wagner & De Burca staat de cultuur van juist deze mensen centraal – het ontstaat in nauwe samenwerking met deze groepen.”

YOU ARE SEEING THINGS is van 16 maart t/m 16 juni 2019 te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Klik hier voor meer informatie.