Museum Boijmans Van Beuningen

Gemeente Rotterdam hanteert kapmes in budget Museum Boijmans Van Beuningen

De gemeenteraad van Rotterdam confronteert Museum Boijmans Van Beuningen met een forse vermindering van de meerjarenbegroting. De beslissing betekent dat het museum tot en met 2024 zeker 2 miljoen euro misloopt. De korting zal het museum pijnlijk raken. Zij komt extra hard aan, omdat Museum Boijmans Van Beuningen langdurig voor renovatie en nieuwbouw is gesloten en daardoor nauwelijks mogelijkheden heeft voor het behalen van inkomsten uit kaartverkoop en overige museumactiviteiten.

Museum Boijmans Van Beuningen organiseerde na de sluiting van de museumgebouwen voor renovatie en nieuwbouw in mei 2019 een reeks van museumactiviteiten op diverse locaties in Rotterdam.

Zo ging het museum met kunstwerken naar de schoolklas. In Rotterdam-Zuid opende het museum Boijmans Hillevliet, een ontmoetingsplaats voor bewoners, leerlingen en talentvolle makers om samen te komen en te werken met maatschappelijke partners uit de stad en sleutelfiguren uit de buurt.

’Changemakers Rotterdam’ is het social design-programma van het museum dat wordt ingezet om sociale innovaties in de stad te stimuleren vanuit de verbeelding van de kunst. Eén van de meest inventieve activiteiten was de zeer succesvolle drive-thru tentoonstelling in Rotterdam Ahoy waar gedurende vier weken 22.000 bezoekers vanuit een elektrische auto coronaproof genoten van kunstwerken uit de collectie.

Sjarel Ex: ’We zijn daarom op z’n zachtst gezegd verbijsterd dat een omstreden advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de basis vormt voor de vergaande korting die de gemeenteraad ons nu oplegt.’ Die vormt een verdere complicatie voor de volgend jaar geplande ingebruikneming van het iconische Depot Boijmans Van Beuningen. Daar kan publiek dan de ruim 151.000 kunstwerkende tellende collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zien. Ina Klaassen: ‘Dat vergt aan de ene kant een grote continue inzet van onze organisatie en medewerkers, terwijl aan de andere kant de gemeenteraad nu zegt: hak daar eerst maar hard op in.’  In mei 2019 kromp het aantal medewerkers bij Museum Boijmans Van Beuningen al ruimschoots met 36 fte’s. De door de gemeenteraad opgelegde korting op de begroting laat nog eens 10 fte’s vervallen. In totaal binnen een ruim jaar ongeveer de helft van het voormalige personeel. Maar ook zal het museum tijdelijke contracten niet verlengen, programma’s verminderen of schrappen en voorgenomen museumactiviteiten en samenwerkingen opnieuw beoordelen op haalbaarheid. ‘Je hebt het dan over het laatste vlees op de botten,’ zegt Ina Klaassen, ‘daarna snij je in de vitale delen.’

 

Terug naar het overzicht!