Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: Frans Ruiter

Cultuur en Corona: een update

Tijdens de persconferentie van gisteren is er helaas aangekondigd dat verschillende culturele instanties dicht moeten blijven. Hieronder vallen in ieder geval: theaters, bibliotheken, bioscopen, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten. Deze blijven hierdoor allemaal gesloten  voor publiek.

Er is besloten de lockdown voort te zetten tot en met 2 maart. Om het virus terug te dringen moeten groepsvorming, contactmomenten en reisbewegingen namelijk nog steeds tot een minimum beperkt worden. Ondanks dat culturele instellingen er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers elkaar kunnen besmetten, verkeren bezoekers vaak langdurig in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden. Hierdoor bestaat de kans dat als er besmetting plaatsvindt, dit meteen bij diverse huishoudens is.

De gebouwen zoals theaters en musea blijven gesloten voor publiek, maar mogen wel openblijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld kunnen repetities of opnames door professionals wel blijven plaatsvinden. Op deze manier kunnen er wel digitale voorstellingen en live-streams worden gehouden. Daarnaast worden deze gebouwen nog steeds ingezet door onderwijsinstellingen als toets locatie.
Bibliotheken genieten een uitzondering: deze mogen openblijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken. Daarnaast mogen deze openblijven voor activiteiten voor kwetsbare groepen.

Tijdens de volgende persconferentie zal de balans worden opgemaakt, hopelijk is er dan beter nieuws voor de Culturele sector.