Portret van Carla van Steijn op jongere leeftijd

Hortus Botanicus Leiden ontvangt bijzondere erfenis

De Hortus botanicus Leiden heeft een erfenis ontvangen van 5 miljoen euro. Het is een gift uit de nalatenschap van Carla van Steijn, die tijdens haar leven een trouwe bezoeker van de Hortus was. De gift zal volgens haar wens worden besteed aan nieuwe activiteiten en om de toegankelijkheid voor minder validen te optimaliseren. De nalatenschap wordt opgenomen in een nieuw op te richten fonds, het Carla van Steijnfonds. Het fonds valt onder beheer van de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, waarvan het bestuur er voor zal zorgdragen dat de bestedingen passen bij de wensen van Carla van Steijn.

‘We zijn blij en vereerd dat Carla van Steijn zich zo betrokken voelde bij de Hortus dat zij de stichting heeft opgenomen in haar nalatenschap’, aldus Paul Keßler, prefect van de Hortus. ‘De laatste jaren heeft de Hortus al veel vernieuwende activiteiten opgezet om kennis te delen met de samenleving over plantengroei, de bescherming en het gebruik van planten en het belang van biodiversiteit. ‘Met deze gift kunnen we nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen voor onze bezoekers,’ aldus Keßler. ‘Daarnaast biedt het de mogelijkheid de collecties van de Hortus beter te ontsluiten en onze kennis hierover nog beter toegankelijk te maken.’

Carla van Steijn was frequent bezoekster van de Hortus, en steunde de botanische tuin jarenlang als Vriend van de Hortus. Zij was zeer betrokken bij het wel en wee van de botanische tuin en sprak tijdens die bezoeken vaak met medewerkers, vrijwilligers en de directie van de Hortus, evenals met de bestuursleden van de stichting Vrienden van de Hortus. Daarbij had zij in het bijzonder aandacht voor een goede toegang en informatievoorziening voor mensen met een beperking. Ook op latere leeftijd kwam zij, hoewel slecht ter been, nog vaak naar de Hortus en genoot erg van deze bezoeken. Al tijdens haar leven ondersteunde zij de Hortus met enkele anonieme gulle giften, onder andere voor de vernieuwing van de tropische kassen en Clusiustuin, de informatieborden, padenvernieuwing en de recente verbouwing van de wintertuin en entreegebouw. Zij wilde daarbij als persoon altijd op de achtergrond blijven. Om haar bijzondere betekenis voor de Hortus recht te doen wordt haar naam nu aan haar giften verbonden.

De oprichting van het Carla van Steijnfonds is een bijzonder moment voor de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. ‘Wij zijn zeer verguld met deze gift,’ zegt John van Ruiten, voorzitter van de stichting. Van Ruiten hoopt dat de oprichting van dit ondersteuningsfonds, gericht op vernieuwing, ook anderen kan aansporen dit doel te gaan steunen. ‘Daarnaast blijven natuurlijk de huidige adoptanten en ruim 1800 Vrienden van de Hortus van groot belang. Zij maken het mogelijk dat wij de Hortus kunnen blijven steunen.’