Igone de Jongh in Romeo en Julia door Het Nationale Ballet. Foto: Altin Kaftira

Igone de Jongh ontvangt Frans Banninck Cocqpenning

Igone de Jongh ontving gisteravond direct na afloop van haar allerlaatste voorstelling bij Het Nationale Ballet, de Frans Banninck Cocqpenning van burgemeester Femke Halsema. De Jongh ontvangt de onderscheiding vanwege haar grote verdiensten als eerste soliste bij Het Nationale Ballet en haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

Igone de Jong neemt na een indrukwekkende carrière van 24 jaar afscheid van het dansgezelschap. In 1996 begon ze bij Het Nationale Ballet als aspirant en promoveerde in 2003 op 24-jarige leeftijd tot de hoogste rang van eerste soliste. Igone volgde haar dansopleiding aan de Nationale Balletacademie en The Royal Ballet School. Haar toenmalige adjunct-directeur in Londen noemde haar een ‘Enigma’: “Een danseres met zo’n bijzondere kwaliteit dat je wel naar haar moét kijken.”

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die vanwege hun functie onderdeel waren van verschillende comités en stichtingen en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Ook mensen die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politie of economisch gebied, komen in aanmerking voor de penning.