Beeld: Eindhoven Museum

Innovatief museumconcept Museum door de Stad

Eindhoven Museum reist met Museum door de Stad in drie jaar door Eindhoven met installaties geïnspireerd op de collectie van het museum. Nederlandse ontwerpers nemen de geschiedenis van Eindhoven en de cultuurhistorische collectie van Eindhoven Museum als uitgangspunt en maken installaties die hierop geïnspireerd zijn. 

Met de installaties willen de ontwerpers informatie overbrengen, collectiestukken uitlichten en data verzamelen. De installaties zijn laagdrempelig, interactief en experimenteel. Museum door de Stad laat zien hoe het verleden van invloed is op onze toekomst. 

Directeur Ward Rennen: “Museum door de Stad is een tijdelijk museum voor iedereen en het cultuurhistorisch museum van de toekomst. Het maakt bewoners en bezoekers van Eindhoven bewust van waar de stad en de culturele identiteit vandaan komt. Kennis over het verleden is de oplossing van het probleem van morgen!”

Bezoekers kunnen bijvoorbeeld koffie proeven gemaakt van rogge, een afdruk maken van hun lichaam en prijzen winnen door samen een machine te bedienen. Voor meer informatie kan je hier tercht.