Kabinet schiet festivals en evenementensector te hulp

Er is uitsluitsel: het kabinet trekt 300 miljoen euro uit als garantiefonds voor de evenementen sector. Volgens Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft een half jaar geduurd voordat er gehoord is gegeven aan de roep om een garantieregeling omdat ‘het ongebruikelijk is dat de overheid als verzekeraar optreedt’. Met het fonds wordt duidelijk dat festivals en evenementen volgens het kabinet belangrijk zijn. 

Vanuit festivalorganisatoren zijn er zowel positieve als verontwaardigde reacties. De sector is zeker dankbaar voor de extra steun, maar kan de voorgestelde datum, 1 juli, niet helemaal plaatsen. Het doel van het fonds is dat zonder het risico alles kwijt te raken, festivalorganisatoren kunnen beginnen met het treffen van voorbereidingen. Op deze manier draait de overheid op voor de gemaakte kosten in het geval dat een evenement geannuleerd moet worden. Zo is er een vangnet voor als het festivalseizoen weer afgebroken moet worden.

Het festivalseizoen begint echter al veel eerder dan 1 juli. Het is waar dat de meeste festivals in de zomer plaatsvinden, maar de voorbereidingen beginnen al in april. Daarnaast vallen bekende festivals zoals Pinkpop en Paaspop bijvoorbeeld al buiten deze regeling. Hierdoor wordt hun positie nog wankelijker, er is namelijk nog geen data beschikbaar over het door laten gaan van grote evenementen.