Katjuscha Otte

Katjuscha Otte nieuwe directeur van Museum De Wieger

Katjuscha Otte wordt per half september aangesteld als directeur van Museum De Wieger in Deurne. Zij zal invulling geven aan de nieuwe koers die het museum wil varen.

Katjuscha Otte (1972) is kunsthistoricus en heeft een brede werkervaring in de culturele sector. Ze werkte jarenlang voor Museum Flehite in Amersfoort, waarna zij in 2010 begon als freelance tentoonstellingsmaker en interim conservator en (project-)manager. Ze verzorgde opdrachten voor onder meer voor het Museum Het Valkhof , Stedelijk Museum Zwolle, Mondriaanhuis Amersfoort en het Joods Historisch Museum. Het zwaartepunt ligt op tentoonstellingen met Nederlandse kunst uit de periode 1880-1940. De tentoonstelling Nachtlicht, schilders van het nieuwe licht is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast werkte zij veel met hedendaagse kunstenaars. Ze schreef artikelen voor diverse publiekstijdschriften en schreef mee aan tal van publicaties, waaronder enkele uitgaven over Piet Mondriaan.

Als nieuwe directeur van Museum De Wieger staat Katjuscha Otte voor de uitdaging om de ambities van het museum waar te maken. Het bestuur van De Wieger en het gemeentebestuur van Deurne hebben recent ingestemd met een nieuw toekomstperspectief voor De Wieger. Meer dan voorheen zal het museum gaan programmeren rond aansprekende thema’s en grote namen die in de bijzondere kunstcollectie vertegenwoordigd zijn. Ook zal De Wieger inspelen op het concept Deurne, bakermat van creatief talent en podium bieden aan bekende kunstenaars uit de regio en aanstormend talent. In alle programma’s zal de interactie met het publiek worden gezocht. Waar mogelijk zal het museum samenwerking zoeken met geestverwante musea elders in het land en met musea in de regio.

“Museum De Wieger heeft een prachtige basis: de mooie collectie met als zwaartepunt kunst uit de Interbellum periode, het bijzondere pand en het verhaal van dokter Wiegersma. Door deze sterke punten duidelijk naar voren te brengen en een aansprekend tentoonstellingsbeleid te voeren, wil ik de positie van De Wieger verstevigen en meer bezoekers trekken” aldus Katjuscha Otte. Op basis van het nieuwe toekomstperspectief voor Museum De Wieger heeft de gemeente Deurne voor 2019 meer subsidie toegekend. De gemeente is voornemens de toegekende subsidieverruiming met ingang van volgend jaar structureel te maken.