Johan Maurits, Prins van Nassau. Beeld: Mauritshuis.

Mauritshuis onderzoekt: wie is Johan Maurits?

Het Mauritshuis organiseert volgend jaar een tentoonstelling over beeldvorming rondom de naamgever van het museum, Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). In de tentoonstelling komen verschillende perspectieven op Johan Maurits naar voren, van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands Brazilië in de 17de eeuw tot en met hedendaagse visies op zijn leven en werk. Het Mauritshuis nodigt de bezoeker uit zijn of haar mening in de tentoonstelling te vormen en te delen. 

Aan de hand van kunstwerken uit de collectie van het Mauritshuis wordt belicht hoe ons beeld van Johan Maurits in de loop van de tijd is gevormd en veranderd. Johan Maurits was acht jaar lang gouverneur van de plantagekolonie Nederlands-Brazilië. Hij is vooral bekend als de ‘verlichte’ bestuurder die, samen met kunstenaars, architecten en wetenschappers, een deel van Brazilië letterlijk en figuurlijk in kaart bracht. Recent onderzoek laat zien dat deze visie op Johan Maurits als eenzijdig kan worden beoordeeld: zijn rol in en bijdrage aan de Trans-Atlantische slavenhandel van de West-Indische Compagnie waren tot nu toe onderbelicht. 

Besproken koloniaal verleden

Naast kunstwerken zal ook de replica van de buste van Johan Maurits in de tentoonstelling te zien zijn. Deze buste werd in 2017 verplaatst uit de foyer van het Mauritshuis naar het depot, na de opening van een presentatie over de gouverneur in één van de kabinetten. Daarop vond begin dit jaar een publiek debat met veel media-aandacht plaats over de omgang met koloniaal erfgoed in relatie tot het Mauritshuis.In de tentoonstelling wil het Mauritshuis het publiek actief betrekken bij de huidige beeldvorming op Johan Maurits en het Mauritshuis. Bezoekers zullen worden geprikkeld om zelf hun beeld (verder) te vormen en worden ook uitgenodigd hun mening te delen. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende interactieve publieksmiddelen en online. 

Op dit moment werkt het museum aan de conceptontwikkeling van de tentoonstelling die in april 2019 zal openen.