Minister Van Engelshoven

Minister Van Engelshoven wil cultureel erfgoed actiever beschermen

Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) gaat Nederlands erfgoed beter beschermen. Daarmee wil ze voorkomen dat belangrijk cultureel erfgoed in het particuliere bezit uit Nederland verdwijnt, schreef ze eerder in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op het rapport van de commissie-Pechtold.

Volgens de commissie is de wettelijke bescherming van cultuurgoederen op papier goed geregeld, maar kan het in de praktijk beter. De commissie heeft daarover een aantal aanbevelingen gedaan. ‘De commissie-Pechtold is het met me eens dat ons erfgoed een actievere koers nodig heeft. Bovendien onderstreept het advies dat dit mogelijk is binnen de huidige regelgeving’, zegt Van Engelshoven.

De Raad voor Cultuur gaat een vaste, onafhankelijke commissie instellen. Die brengt allereerst in kaart welke ‘gaten’ er nog in de Collectie Nederland zitten. Vervolgens onderzoekt de commissie of er goederen in particulier bezit zijn die deze kunnen opvullen en tot slot adviseert de commissie of dit particulier bezit dan ook bescherming verdient. Het wordt dan opgenomen in het zogeheten ‘Register van beschermde Cultuurgoederen’. Dat is het geval wanneer het ‘onvervangbaar en onmisbaar’ is. Totdat die commissie is ingesteld, zal Van Engelshoven zich van geval tot geval laten adviseren door een tijdelijke commissie over eventuele aanwijzing van beschermde cultuurgoederen.

Voor meer informatie over de nieuwe plannen klik je hier.