Marloes Krijnen ontvangt onderscheiding van Mascha ten Bruggencate. Foto: Daniel Lewensztain

Oprichter en directeur van Foam krijgt gemeentelijke onderscheiding voor haar verdiensten

Gister ontving Marloes Krijnen de Frans Banninck Cocqpenning uit handen van Mascha ten Bruggencate, stadsdeelbestuurder van Centrum. Krijnen krijgt deze bijzondere Amsterdamse onderscheiding voor haar belangrijke bijdrage aan de kunst en cultuur in Amsterdam en daarbuiten. Marloes Krijnen vertrekt per 1 september na 18 jaar bij Foam.

Krijnen is vanaf 2001 directeur van Foam. In mei 2002 opende Foam de deuren aan de Amsterdamse Keizersgracht. Het doel: een zo breed mogelijk publiek informeren en inspireren door het tonen van alle facetten van de actuele fotografie. Door haar sterke gevoel voor cultureel ondernemerschap en artistieke relevantie ontwikkelde Foam zich onder leiding van Krijnen tot een succesvol cultureel instituut, dat zowel in Amsterdam als internationaal actief is. Het museum ontvangt jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers.

Voor Krijnen was Foam altijd meer dan een museum. Ze zette een wereldwijd gedistribueerd fotografietijdschrift op, Foam Magazine, en ontwikkelde veel activiteiten die zich ook buiten het museum afspeelden. Krijnen heeft zich altijd nadrukkelijk ingezet voor verbinding met de stad. Op tijdelijke locaties als West Side Stories in Nieuw West, &Foam aan de Vijzelstraat en Felix&Foam in Felix Meritis wist Foam met een gevarieerd aanbod talloze mensen aan zich te binden. Foam nam mede het initiatief tot oprichting van Unseen Amsterdam, de internationale fotografiebeurs in de Westergasfabriek. Met educatieve activiteiten ging Foam de wijk in, vaak in samenwerking met uiteenlopende partners uit het maatschappelijke veld.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.