Beeld: J.W. Kaldenbach.

Pierre Bokma spreekt voor graficus Escher

Het Fries museum Leeuwarden herleeft vanaf 28 oktober het werk van de graficus M.C. Escher met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s en objecten. Bij de tentoonstelling ‘Escher op reis’ verschijnt een audiotour die de bezoeker langs de topstukken van graficus M.C. Escher leidt. In de audiotour komt de kunstenaar zelf aan het woord, vertolkt door topacteur Pierre Bokma.

Bokma leest voor uit de vele brieven en dagboeken waarin Escher verslag deed van zijn reizen en zijn leven. In de Engelse audiotour geeft de Britse filmregisseur Peter Greenaway Escher een stem.

In de tentoonstelling Escher op reis wordt stilgestaan bij de grote invloed op zijn werk van de bestemmingen die Escher gedurende zijn leven bezocht. De reislustige graficus vond vooral inspiratie voor zijn bekendste prenten in Italië en Spanje. Via brieven hield hij familie en vrienden jarenlang op de hoogte van zijn belevenissen op reis. Ook hield hij een dagboek bij, waarin hij levendig beschreef wat hij zag en meemaakte. Uit de brieven, dagboeken en interviews spreekt Eschers buitengewone observatievermogen en eigenzinnige karakter. De fragmenten worden voorgedragen door Pierre Bokma. Bokma interesseerde zich al in de kunstenaar toen hij als jochie nog veel tekende. De Engelse versie is ingesproken door regisseur Peter Greenaway. De audiotour is voor €1,50 te huur bij de kassa van het Fries Museum.

Brieffragmenten
Al op jonge leeftijd blijkt Maurits Cornelis Escher (1898-1972) artistieke ambities te hebben. Vlak na zijn vertrek naar Italië, op eerste kerstdag 1922, omschrijft Escher zijn nieuwe leefomgeving aan zijn vriend Jan: 

‘De voor mij absoluut nieuwe sfeer waarin ik leef; de verrassende onverwachthedens en ongekende stemmingen die mij in deze gezegende woonplaats iedere dag opnieuw geboden worden, zouden niet met voldoende dankbaarheid door mijn hart en met voldoende opnemingsvatbaarheid door mijn hersens verwerkt kunnen worden, zoo ik niet poogde per brief er anderen eenigermate in te laten deelen, en zoo ik niet poogde met teekenstift en houtsnee-guts de overdaad waaraan ik hier blootsta vast te leggen en voor een wijle aan de vervloekte vergetelheid te ontrukken.’

Niet alleen zijn reiservaringen worden gedeeld met de bezoeker. Aan Eschers beroemde voorstellingen gaat veel onderzoek en oefening vooraf. In brieven beschrijft hij zijn probeersels, successen en werkwijze.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.