Rencontre accidentel, Jacqueline de Jong

Stedelijk Museum Amsterdam zet extra in op vrouwelijke kunstenaars

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart maakt het Stedelijk Museum bekend dat het werk heeft aangekocht van Raquel van Haver en Jacqueline de Jong, die beiden op dit moment in het Stedelijk een tentoonstelling hebben. De aankopen zijn tot stand gekomen met steun van de BankGiro Loterij.

Ook maakt het museum met trots bekend dat, naast het al bestaande Tijl Aankoop Fonds, momenteel een tweede fonds op naam wordt ingericht, speciaal om werk van vrouwelijke kunstenaars te verwerven voor de collectie en tentoonstellingen te steunen. Het werk van vrouwelijke kunstenaars is onderbelicht in de kunstgeschiedenis. Hoewel het aandeel vrouwen aan de kunstacademies groot is, wordt dit niet weerspiegeld in de museumcollecties, maakte recent onderzoek van Mama Cash bekend. Ook in het Stedelijk Museum is de verhouding scheef – van de ruim 100.000 werken in de collectie is slechts 4% van de hand van een vrouwelijke kunstenaar of ontwerper.

Interim-directeur Jan Willem Sieburgh: “We zijn ons bewust van die scheefgroei, en het is onze ambitie om die verhouding beter te krijgen. Waar het om de historische collectie gaat zal dat moeilijk zijn, maar op het gebied van de hedendaagse kunst zijn er meer kansen.’’