Detail van: Caravaggio, "De graflegging van Christus" (1602-1604), Musei Vaticani.

Vaticaan leent topstuk van Caravaggio uit aan Nederland

“De Mona Lisa van het Vaticaans Museum”, zo wordt De Graflegging van Caravaggio (1571-1610) ook wel genoemd. Liesbeth Helmus, conservator van het Centraal Museum Utrecht, werd voor gek verklaard toen ze opperde om het topstuk naar Nederland te halen. Het onmogelijke is echter gelukt: het schilderij is vanaf 15 december in het museum te zien.

“Nee heb je, ja kan je krijgen”. Met die gedachte klopte Liesbeth Helmus in 2016 samen met haar collega Bernd Ebert aan bij Barbara Jatta, directeur van het Vaticaans Museum. Het Centraal Museum was van plan eind 2018 een grote Caravaggio tentoonstelling te organiseren, en hoe mooi zou het zijn om dit schilderij, door kenners gezien als Caravaggio’s beste werk, daar te kunnen exposeren? 

Tijdens de gesprekken over het kunstwerk kregen de conservatoren ook hulp van hogerhand. Zo pleitte naast Duitse en Nederlandse ambassadeurs ook kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, voor het Centraal Museum. Na lang beraad is het daadwerkelijk gelukt en verlaat het beroemde altaarstuk, van ruim 3 bij 2 meter, bij hogere uitzondering Vaticaanstad. 

Bruiklenen van over de hele wereld
“Utrecht, Caravaggio en Europa” bevat ruim zestig bruiklenen, waarvan zesenveertig nog niet eerder in Nederland waren. Ze zijn afkomstig uit museale en privécollecties in Europa en de VS, waaronder de Vaticaanse musea, het Musée du Louvre in Parijs, de Galleria degli Uffizi in Florence, The National Gallery of Art in Londen en The National Gallery of Art in Washington, alsmede uit kerken in Rome. Van Caravaggio is naast zijn Graflegging ook zijn Mediterende Hieronymus uit het Monasterio de la Virgen de Montserrat te zien. Ook dit schilderij was nog niet eerder in Nederland.

De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa zal lopen van 15 december 2018 t/m 24 maart 2019.