Portret Yolande Zola Zoli van der Heide. Photo: Martha Stroo

Yolande Zola Zoli van der Heide nieuwe conservator tentoonstellingen Van Abbemuseum

Met ingang van 1 januari 2020 wordt Yolande Zola Zoli van der Heide de nieuwe conservator tentoonstellingen van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ze volgt daarmee Annie Fletcher op die begin dit jaar is aangesteld als directeur van het Irish Museum of Modern Art in Dublin. Van der Heide gaat voor het Van Abbemuseum tentoonstellingen realiseren en bijdragen aan onderzoek, collectievorming en actieve samenwerking met publiek. Dit laatste aspect blijft de komende jaren, onder de noemer The Constituent Museum, een prioriteit voor het Van Abbemuseum. In haar werk hecht Van der Heide belang aan de vertegenwoordiging van uiteenlopende perspectieven uit de samenleving.

Charles Esche, directeur Van Abbemuseum: “We zijn verheugd met de aanstelling van Yolande bij het Van Abbemuseum, ze is een waardige opvolger voor Annie Fletcher. Door haar werk voor Casco Art Institute: Working for the Commons en Arts Collaboratory heeft Yolande zeer relevante ervaring met het samenstellen van tentoonstellingen in zowel een nationale als internationale context. Ze blinkt uit in het samenbrengen van mensen én belangen op het snijvlak van kunst en de maatschappij. We kijken we uit naar haar komst en de nieuwe ideeën en energie die zij het museum gaat brengen. 

Yolande van der Heide zegt vereerd te zijn: “Het Van Abbemuseum nodigt mensen uit vragen te stellen over een meer rechtvaardige manier van samenleven, ook als dit ongemakkelijk is. Ik kijk er naar uit samen met mijn nieuwe collega’s aan de slag te gaan.”

Yolande van der Heide was tot voor kort adjunct-directeur van de non-profit kunstinstelling Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht. Als co-curator organiseerde ze daar verschillende tentoonstellingen en bijeenkomsten waaronder Het is of de stenen spreken (silence is a commons) en Curating Strategies of Productive Refusal. Daarnaast is Van der Heide sinds 2010 als faculteitslid verbonden aan het Dutch Art Institute Roaming Academy in Arnhem en sinds 2016 als scriptie-adviseur actief voor de afdeling Beeldende Kunst van het Sandberg Instituut in Amsterdam.