Jaimy Gail, '3 Nuns' (2021)
OUD AGENDAITEM

Doodnormaal

Gomulan Gallery – Veel mensen vragen zich af wat ze wel en wat ze niet meer kunnen zeggen en hoe ze zich moeten gedragen. Kunstenaars Jaimy Gail en Susanne Khalil Yusef tonen in de expositie Doodnormaal expliciete werken waarmee zij de norm bevragen. Op deze manier hopen zij dat de bezoekers met elkaar in gesprek gaan.

Jaimy Gail (1992) is autonoom fotograaf. In 2017 studeerde ze af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Jaimy Gail maakt vervreemdende portretten waarin de fotografe stereotypes ter discussie stelt. In haar serie Normaal Doen verwerkt Jaimy Gail elementen uit de hedendaagse beeldcultuur in klassieke portretten.

Naast deze serie toont Jaimy Gail tijdens de expositie haar serie Vrouwzijn. In deze serie draait zij de rollen om en ontdoet zich van stereotypes omtrent de vrouw. Door in de foto’s te spelen met compositie en objecten accentueert Jaimy Gail het vrouwelijk lichaam.

Susanne Khalil Yusef (1984) maakt werk over haar Palestijnse achtergrond. Op deze manier hoopt zij inzicht te geven in de situatie van Palestijnen verspreid over de wereld. In haar kunstwerken verwerkt zij verhalen en gebeurtenissen die zij zelf of haar naasten hebben meegemaakt. Khalil Yusef maakt kleurrijke installaties zoals muurschilderingen, schilderijen, textiel, keramiek, video, performances, bronzen sculpturen en zelfgecreëerde archieven. Op het eerste gezicht lijkt het felgekleurde werk van Khalil Yusef luchtig en speels, maar wie goed kijkt ziet verwijzingen naar ontheemding, identiteit en sociaalgeografische machtsverhoudingen.

Doodnormaal is van 5 november t/m 5 december te zien in de Gomulan Gallery in Amsterdam.

Klik hier voor meer informatie!